Vilka länder är inte med i FN?

FN, eller Förenta Nationerna, är en global organisation som grundades 1945 efter andra världskriget. Syftet med FN är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, främja mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling samt hjälpa till vid humanitära katastrofer. Men vilka länder är inte med i FN? Trots att FN består av 193 medlemsländer, finns det fortfarande några länder som inte är en del av denna världsorganisation.

Länder som inte är med i FN

Det finns några länder som valt att inte gå med i FN eller inte blivit accepterade som medlemmar. Dessa länder är:

  1. Taiwan
  2. Vatikanstaten
  3. Kosovo
  4. Abkhazien
  5. Sydossetien
  6. Nagorno-Karabakh
  7. Transnistrien
  8. Somaliland
  9. Nordcypern

Taiwan

Taiwan är en ö-stat i Östasien, men på grund av Kinas “ett Kina-politik” är den inte med i FN. Kina anser att Taiwan är en del av deras territorium, och de flesta FN-medlemmar erkänner inte Taiwan som en självständig stat.

Vatikanstaten

Vatikanstaten är världens minsta självständiga stat och är belägen i hjärtat av Rom. Eftersom Vatikanstaten är ett religiöst centrum och hem för påven, har den valt att inte bli medlem i FN. Dock har Vatikanstaten permanent observatörsstatus i FN och deltar i vissa FN-aktiviteter.

Kosovo

Kosovo är en självständig stat på Balkanhalvön som förklarade sig självständig från Serbien 2008. Även om många länder har erkänt Kosovos självständighet, är det inte en medlem i FN på grund av vetorätt av vissa säkerhetsrådsmedlemmar som vilka fem länder är permanenta i FN:s säkerhetsråd: Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA.

Abkhazien och Sydossetien

Abkhazien och Sydossetien är två självutropade republiker i Georgien. De förklarade sig självständiga efter kriget mellan Georgien och Ryssland 2008. Deras självständighet erkänns endast av några få länder, och de är inte medlemmar i FN.

Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh är en region i södra Kaukasus som förklarade sig självständig från Azerbajdzjan under 1990-talet. Trots flera års konflikter och förhandlingar, är Nagorno-Karabakh inte erkänt som en självständig stat och är inte medlem i FN.

Transnistrien

Transnistrien är en självutropad stat som ligger mellan floden Dnestr och gränsen till Ukraina. Transnistrien förklarade sig självständig från Moldavien 1990, men har inte blivit erkänd som en självständig stat och är därför inte medlem i FN.

Somaliland

Somaliland är en självutropad republik i nordvästra Somalia som förklarade sig självständig 1991. Även om Somaliland har en fungerande regering och administration, har det inte blivit internationellt erkänt som en självständig stat och är inte medlem i FN.

Nordcypern

Nordcypern är en självutropad stat på ön Cypern. Sedan Turkiets invasion av ön 1974 har Nordcypern förklarat sig självständigt, men erkänns endast av Turkiet och är inte medlem i FN.

Varför är dessa länder inte med i FN?

En av de främsta anledningarna till att dessa länder inte är med i FN är att deras självständighet inte är allmänt erkänd. För att bli medlem i FN måste ett land ansöka om medlemskap och bli godkänt av säkerhetsrådet och generalförsamlingen. Men i vissa fall, som med vilka länder röstade nej i FN eller vilka länder röstade emot FN, kan vissa medlemsstater ha invändningar mot ett lands medlemskap, vilket förhindrar deras inträde.

FN och mänskliga rättigheter

FN är en organisation som värnar om mänskliga rättigheter, och vilka länder omfattas av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? I princip omfattar deklarationen alla människor, oavsett vilket land de kommer ifrån. Men det finns vissa länder som inte har skrivit på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och vilka länder har inte skrivit på FN mänskliga rättigheter? Nordkorea, Saudiarabien och Eritrea är några exempel på länder som inte har undertecknat deklarationen.

Vanliga frågor och svar

Vilka länder är med i FN?

FN består av 193 medlemsländer, och vilka länder är medlemmar i FN? kan variera från stora länder som USA, Kina och Ryssland, till små länder som San Marino och Tuvalu. FN:s medlemsländer arbetar tillsammans för att upprätthålla internationell fred och säkerhet samt främja mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling.

Vilka länder sitter i FN:s säkerhetsråd?

FN:s säkerhetsråd består av 15 medlemmar, varav 5 är permanenta och 10 är icke-permanenta. De fem permanenta medlemmarna är Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. De övriga 10 icke-permanenta medlemmarna väljs för tvåårsperioder av generalförsamlingen.

Vilka länder har vetorätt i FN?

De fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har vetorätt, vilket innebär att de kan stoppa beslut om de inte håller med om dem. Dessa länder är Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Vetorätten är ett viktigt verktyg för dessa länder för att skydda sina nationella intressen och säkerställa att deras röster hörs i viktiga internationella frågor.

Vilka länder sitter i FN:s råd för mänskliga rättigheter?

FN:s råd för mänskliga rättigheter består av 47 medlemsländer som väljs av generalförsamlingen för treårsperioder. Rådet ansvarar för att främja och skydda mänskliga rättigheter runt om i världen. Medlemmarna i rådet är geografiskt fördelade mellan FN:s olika regionala grupper för att säkerställa en bred representation av olika kulturer och perspektiv.

Vilka länder har största skulden till FN?

FN finansieras genom medlemsavgifter från dess medlemsländer, och ibland kan vissa länder hamna i skuld till organisationen på grund av obetalda avgifter. Historiskt sett har USA varit det land som haft störst skuld till FN, men även andra länder som Brasilien, Argentina och Iran har haft stora skulder vid olika tillfällen.

Vilka länder är inte med i FN? Sammanfattningsvis finns det flera länder som inte är medlemmar i FN av olika anledningar, oftast på grund av att deras självständighet inte är allmänt erkänd eller på grund av invändningar från andra medlemsländer. FN spelar en central roll i att främja mänskliga rättigheter, upprätthålla internationell fred och säkerhet samt stödja ekonomisk och social utveckling världen över.

Läs Relaterade Artiklar: