Vilket land grundades 14 maj 1948?

Undrar du vilket land som grundades 14 maj 1948? Israel grundades den 14 maj 1948 som en självständig stat efter en beslutad resolution av FN:s generalförsamling. Beslutet att upprätta en judisk stat på marken i dåvarande Brittiska Palestinamandatet fattades av de 33 länderna som utgjorde FN på den tiden. Detta beslut hade en avgörande roll i konflikten mellan judar och palestinier som pågått i regionen i många år.

Bakgrund

Efter första världskriget delades det ottomanska imperiet upp i mindre stater enligt avtal mellan de allierade makterna. Brittiska Palestinamandatet var ett av dessa områden, och britterna tog kontrollen över området 1920.

Palestinamandatet omfattade territorier som i dagens läge tillhör Israel, Jordanien och Palestina. Under mandattiden ökade invandringen av judar till Palestina kraftigt, och de utgjorde snart en betydande minoritet i regionen. Konflikter mellan judar och arabiska invånare var vanliga och eskalerade med tiden.

Under andra världskriget fördrevs många judar från Europa och sökte en fristad i Palestina. Samtidigt gjorde arabiska stater och palestinska grupper allt mer motstånd mot den judiska invandringen och utvecklingen av en judisk stat.

FN:s delningsplan

Efter andra världskriget ökade trycket på britterna att lämna Palestina. FN beslutade då att ta över frågan och skickade en delegation till regionen för att undersöka situationen. De rekommenderade att området skulle delas upp i två stater – en judisk och en arabisk.

FN:s delningsplan godkändes av majoriteten av FN:s medlemmar, och den judiska staten skulle omfatta ungefär 55% av Palestina. Beslutet godkändes inte av arabstaterna och de palestinska grupperna, som förklarade att de skulle motsätta sig den judiska staten med alla medel.

Vilket land grundades 14 maj 1948? Självständighetsförklaring

Trots motståndet från arabstater och palestinska grupper förklarade Israel sig självständigt den 14 maj 1948. Direkt efter detta utbröt en krig mellan Israel och flera arabstater.

Efter flera månaders stridigheter lyckades Israel vinna kriget och befästa sin position som självständig stat. Många palestinier fördrevs under konflikten och flydde till grannländerna. De flesta av dem blev sedan flyktingar och deras efterkommande bor fortfarande i flyktingläger i Mellanöstern.

Sammanfattning

Israel grundades den 14 maj 1948 som en självständig stat efter en beslutad resolution av FN:s generalförsamling. Beslutet att upprätta en judisk stat på marken i dåvarande Brittiska Palestinamandatet fattades av de 33 länderna som utgjorde FN på den tiden. Konflikten mellan judar och palestinier hade pågått i regionen i många år och ökade i intensitet under mandattiden. FN:s delningsplan godkändes av majoriteten av FN:s medlemmar, men arabstater och palestinska grupper motsatte sig beslutet. Efter Israels självständighetsförklaring utbröt en krig mellan Israel och flera arabstater som ledde till att många palestinier fördrevs och tvingades fly till grannländerna. Konflikten mellan Israel och dess grannländer och palestinska grupper fortsätter att påverka regionen idag.

Var du endast ute efter svaret till vilket land grundades 14 maj 1948? så har du det nu! Lycka till.