Vilka länder avråder UD att resa till?

När vi planerar en resa är det viktigt att vara medvetna om vilka länder avråder UD att resa till. Denna information kan förändras snabbt, och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. I denna artikel kommer vi att gå igenom de länder som UD avråder att resa till och varför, samt ge dig råd om hur du kan hålla dig säker när du reser.

Länder med hög risk

Det finns flera orsaker till att UD kan avråda från resor till vissa länder. Exempelvis kan politisk instabilitet, kriminalitet, terrorism, hälsorisker eller naturkatastrofer vara faktorer som påverkar UD:s rekommendationer. Vilka länder avråder UD att resa till kan därför variera över tid, och det är viktigt att kontrollera aktuell information innan du planerar din resa.

Politisk instabilitet och kriminalitet

I vissa länder kan politisk instabilitet och kriminalitet utgöra en stor risk för resenärer. Det är viktigt att undvika resor till dessa länder för att minimera risken för att drabbas av våld, kidnappning eller andra faror. Några exempel på länder där politisk instabilitet och kriminalitet utgör en stor risk är:

 • Afghanistan
 • Somalia
 • Jemen
 • Syrien
 • Venezuela

Terrorism

Terrorism är en annan faktor som kan påverka UD:s rekommendationer om vilka länder man bör undvika att resa till. Länder som har drabbats av terrorattacker eller där risken för nya attacker är hög kan vara farliga för resenärer. Exempel på sådana länder är:

 • Irak
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Mali
 • Burkina Faso

Hälsorisker

Hälsorisker kan också påverka vilka länder UD avråder att resa till. Det kan handla om sjukdomsutbrott, pandemier eller dålig tillgång till sjukvård. Vilka länder avråder UD att resa till corona är ett aktuellt exempel, där pandemin har haft en stor inverkan på reserekommendationer världen över. Andra hälsorisker som kan påverka UD:s avrådan inkluderar:

 • Ebola
 • Gula febern
 • Denguefeber
 • Malaria

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis, orkaner och vulkanutbrott kan också göra vissa länder osäkra att resa till. UD kan avråda från resor till områden som drabbats av naturkatastrofer eller där risken för nya katastrofer är hög. Några exempel på sådana länder är:

 • Indonesien
 • Japan
 • Filippinerna
 • Haiti
 • Chile

Hur man håller sig säker när man reser

Även om UD avråder från resor till vissa länder, betyder det inte att alla resor är farliga. Det är viktigt att göra en noggrann bedömning av situationen i det land du planerar att besöka och vidta nödvändiga åtgärder för att hålla dig säker. Här är några tips för att säkerställa en säker resa:

 1. Kontrollera UD:s rekommendationer regelbundet: Besök UD:s hemsida eller följ dem på sociala medier för att få uppdaterad information om vilka länder avråder UD att resa till och andra viktiga reseråd.
 2. Registrera dig hos svenska ambassaden: Om du reser till ett land med hög risk, kan det vara en bra idé att registrera dig hos svenska ambassaden på plats. På så sätt kan ambassaden kontakta dig vid en nödsituation och ge dig viktig information.
 3. Ha en reseförsäkring: Se till att du har en reseförsäkring som täcker eventuella medicinska kostnader och evakuering vid behov.
 4. Var medveten om dina omgivningar: Undvik att visa upp värdeföremål och håll koll på dina personliga tillhörigheter. Respektera lokala lagar och förordningar och undvik att delta i politiska demonstrationer eller andra potentiellt farliga situationer.
 5. Ta hänsyn till hälsoråd: Vaccinera dig mot sjukdomar som är vanliga i det land du ska besöka och följ råd om hur du skyddar dig mot myggbett, solskador och andra hälsorisker.

Vanliga Frågor

Är UD:s avrådan från resor juridiskt bindande?

Nej, UD:s avrådan är inte juridiskt bindande. Det är upp till varje individ att avgöra om de vill följa UD:s rekommendationer eller inte. Men det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas konsekvenser, till exempel att reseförsäkringen inte gäller om man reser till ett land där UD avråder från resor.

Hur ofta uppdateras UD:s avrådan från resor?

UD uppdaterar sina rekommendationer kontinuerligt baserat på aktuell information om säkerhet, hälsa och andra faktorer. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera UD:s hemsida eller följa dem på sociala medier för att få den senaste informationen om vilka länder avråder UD att resa till.

Vad innebär det om UD häver en avrådan från resor?

Om UD häver en avrådan från resor innebär det att de bedömer att säkerhetsläget i landet har förbättrats och att det är mindre riskabelt att resa dit. Det är dock viktigt att komma ihåg att situationen i ett land kan förändras snabbt, och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser och säkerhetsläget även efter att en avrådan har hävts.

Hur kan jag skydda mig mot hälsorisker när jag reser?

För att skydda dig mot hälsorisker när du reser är det viktigt att vaccinera dig mot sjukdomar som är vanliga i det land du ska besöka, följa råd om hur du skyddar dig mot myggbett, solskador och andra hälsorisker, samt ha en reseförsäkring som täcker eventuella medicinska kostnader. Det kan också vara en bra idé att konsultera en läkare innan resan för att få individuella hälsoråd.

Vad ska jag göra om jag befinner mig i ett land där UD avråder från resor?

Om du redan befinner dig i ett land där UD avråder från resor är det viktigt att följa lokala myndigheters råd och rekommendationer, hålla dig informerad om säkerhetsläget och eventuella händelser, samt registrera dig hos svenska ambassaden om du inte redan har gjort det. Om situationen försämras och du känner dig osäker, överväg att lämna landet om det är möjligt och säkert att göra det.

Sammanfattning

Att vara medveten om vilka länder avråder UD att resa till är viktigt när man planerar en resa. Genom att följa UD:s rekommendationer, hålla sig informerad om aktuella händelser och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder kan man minimera riskerna och njuta av en säker och trevlig resa. Kom ihåg att situationen i ett land kan förändras snabbt, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om säkerhetsläget och UD:s rekommendationer även under resans gång.

Läs relaterade artiklar: