Vilka länder är med i parisavtalet?

Parisavtalet är en internationell överenskommelse som syftar till att minska koldioxidutsläppen och dämpa den globala uppvärmningen. Avtalet ingicks 2015 och trädde i kraft året därpå. Men vilka länder är egentligen med i detta historiska avtal? I denna artikel kommer vi att identifiera de länder som har anslutit sig till Parisavtalet och diskutera deras åtaganden att bekämpa klimatförändringen.

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är en internationell överenskommelse som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader Celsius över det förindustriella genomsnittet, samtidigt som man strävar efter att begränsa uppvärmningen till så nära som möjligt till 1,5 grader. Avtalet omfattar alla länder och kräver att de gör långsiktiga åtaganden för att minska deras koldioxidutsläpp och stödja anpassning till klimatförändringen.

Vilka länder är med i Parisavtalet?

Enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) har 197 länder ratificerat Parisavtalet. Detta inkluderar stora utsläppsländer som Kina och USA, men även små utsläppsländer som Vatikanstaten och Tuvalu. Gemensamt för alla länder som ratificerat avtalet är att de har åtagit sig att ta ledarskap i kampen mot klimatförändringen.

Ländernas åtaganden

Varje land har olika koldioxidutsläpp och resurser för att bekämpa klimatförändringen. Därför har varje land satt upp sina egna individuella åtaganden. Dessa åtaganden benämns som Nationellt Bestämda Bidrag (NDC) och utgör grunden för Parisavtalet. NDC:erna är utformade för att vara omfattande och ambitiösa, men de varierar från land till land.

Världens största utsläppsländer

De fem länder som står för de största utsläppen av koldioxid är Kina, USA, Indien, Ryssland och Japan. Alla dessa länder har infört åtgärder för att minska sin koldioxidutsläpp och tar allvarligt på sin roll i kampen mot klimatförändringen. USA:s beslut att lämna Parisavtalet 2017 mötte dock starkt motstånd och många amerikaner, inklusive delstater och städer, har valt att fortsätta att arbeta för att uppfylla avtalets mål.

Mindre utsläppsländer

Även om de mindre utsläppsländerna inte har stora utsläpp som de största utsläppsländerna, har de en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringen. Många av dessa länder har begränsad tillgång till resurser, men de har ändå åtagit sig att minska sina utsläpp och stödja anpassning till klimatförändringen. Genom Parisavtalet har de mindre utsläppsländerna också rättvisa mekanismer för att göra sina röster hörda i internationella sammanhang.

Slutsats

Parisavtalet är en historisk överenskommelse som erkänner den allvarliga risken med klimatförändringen. Genom att förena 197 länder i kampen mot klimatförändringen möjliggör Parisavtalet internationellt samarbete och djupgående åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och stödja anpassning till klimatförändringen. Med allt fler länder som arbetar mot sina NDC:er hoppas vi på en framtida där mänskligheten har lyckats bromsa eller stoppa den globala uppvärmningen.

Vanliga frågor och svar

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är en internationell överenskommelse som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader Celsius över det förindustriella genomsnittet, samtidigt som man strävar efter att begränsa uppvärmningen till så nära som möjligt till 1,5 grader. Avtalet omfattar alla länder och kräver att de gör långsiktiga åtaganden för att minska deras koldioxidutsläpp och stödja anpassning till klimatförändringen.

Vilka länder är med i Parisavtalet?

197 länder har ratificerat Parisavtalet, inklusive stora utsläppsländer som Kina och USA, men även små utsläppsländer som Vatikanstaten och Tuvalu.

Vad är Nationellt Bestämda Bidrag (NDC)?

Nationellt Bestämda Bidrag är varje lands individuella åtaganden att minska sina koldioxidutsläpp och stödja anpassning till klimatförändringen. Dessa åtaganden utgör grunden för Parisavtalet.

Vilka länder står för de största utsläppen av koldioxid?

De fem länder som står för de största utsläppen av koldioxid är Kina, USA, Indien, Ryssland och Japan.

Vilka åtgärder tar USA för att bekämpa klimatförändringen efter att de lämnade Parisavtalet?

Efter att USA lämnade Parisavtalet 2017 har många amerikaner, inklusive delstater och städer, valt att fortsätta att arbeta för att uppfylla avtalets mål.

Vilken roll spelar mindre utsläppsländer i kampen mot klimatförändringen?

Även om mindre utsläppsländer inte står för lika stora utsläpp som de största utsläppsländerna, har de en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringen. Många av dessa länder har begränsad tillgång till resurser, men de har ändå åtagit sig att minska sina utsläpp och stödja anpassning till klimatförändringen.