I vilket land fanns Svarta Handen?

Svarta Handen var en revolutionär organisation som verkade i det forna Jugoslavien vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Organisationen var aktiv i det som idag är Serbien och Montenegro. Men varför bildades Svarta Handen och vad var deras mål? Vi ska fördjupa oss i dessa frågor och ta reda på allt om denna intressanta organisation.

Bakgrund: Varför bildades Svarta Handen?

Svarta Handen bildades ursprungligen som en motståndsgrupp mot Österrike-Ungerns invasion av Bosnien och Hercegovina år 1908. Gruppen bestod av radikala serbiska nationalister som i hemlighet planerade att återföra dessa områden till Serbien.

Efter att Österrike-Ungern hade annekterat Bosnien och Hercegovina i oktober 1908, kände sig många serber besvikna och förbannade över nederlaget. Detta var en utlösande faktor som fick en grupp av unga serbiska officerare att starta organisationen Svarta Handen i Sydosteuropa.

Den främsta idén bakom att bilda Svarta Handen var att skapa ett starkt och outtröttligt bondetjänste- och patriotism kring begreppet Storserbien. En ideologi som talade för en stor serbisk nation, och uppmuntrade organisationens medlemmar att kämpa för sina ideal och bakom dem som en enhet.

Vilka var medlemmarna i Svarta Handen?

Svarta Handens medlemmar bestod av radikala serbiska nationalister, till största delen unga officerare i den serbiska armén. Många av organisationens medlemmar var också förbundna med den serbiska regeringen.

De mest kända medlemmarna var Dragutin Dimitrijević, även känd som Apis, och Vojislav Tankosić. De var ledare för organisationen och dess frånvarande gren i Bosnien och Hercegovina.

Apis, som var känd för sin råhet och hänsynslöshet, anses av många ha varit hjärnan bakom mordet på ärkehertig Franz Ferdinand, som utlöste första världskriget.

Vad var Svarta Handens mål?

Svarta Handens primära mål var att ena alla serber under en enhetlig och autonom stat. Organisationens motiv var nationalistiskt och patriotism, och menade att detta endast kunde uppnås genom självständighet och enande av alla serber.

Svarta Handens andra mål inkluderade också att motstå Habsburgdynastin och bygga ett starkare Serbien. De försökte också stoppa inflytandet från andra länder som Bulgarien och Albanien.

Vad hände med Svarta Handen?

Efter mordet på ärkehertig Franz Ferdinand den 28 juni 1914 greps Apis och några av organisationens andra ledare för att ha varit delaktiga i attentatet. Apis avrättades senare av den serbiska regeringen den 28 juni 1917.

Efter Apis död förlorade Svarta Handens medlemmar sin ledare, och organisationens inflytande minskade i takt med förbättrad nationell respons. Även om det hände en uppsägning av anslutning till dessa nationalistiska grupper verkade många vara inspirerade av det forna konceptet Svarta Handen, en enhetlig integritet av den serbiska nationen.

Sammanfattningsvis

Svarta Handen var en nationalistisk organisation som bildades i Serbien och Montenegro på begynnelsen av 1900-talet. Organisationens mål var att skapa ett starkt och enhetligt Serbien genom självständighet och enande av alla serber.

Svarta Handens inflytande minskade i takt med tiden efter mordet på ärkehertig Franz Ferdinand och Apis avrättning.

Denna organisation var en viktig del av den serbiska historien och nationalismen under denna tid.

Vanliga frågor och svar

Var bildades Svarta Handen?

Svarta Handen bildades i Serbien och Montenegro vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Vad var Svarta Handens mål?

Svarta Handens primära mål var att ena alla serber under en enhetlig och autonom stat, samt att bygga ett starkare Serbien och motstå Habsburgdynastin.

Vem var medlemmarna i Svarta Handen?

Svarta Handens medlemmar bestod av radikala serbiska nationalister, till största delen unga officerare i den serbiska armén. Många av organisationens medlemmar var också förbundna med den serbiska regeringen.

Vad hände med Svarta Handen?

Efter mordet på ärkehertig Franz Ferdinand den 28 juni 1914 greps Apis och några av organisationens andra ledare för att ha varit delaktiga i attentatet. Apis avrättades senare av den serbiska regeringen den 28 juni 1917, och organisationens inflytande minskade i takt med tiden.