Nederländernas nationalsång

Nederländernas nationalsång heter “Wilhelmus van Nassouwe”. Den har varit den nationella hymnen sedan 1932 och är en av de äldsta nationella hymnerna i världen. Så vad är dess bakgrund och betydelse för nederländsk kultur?

Ursprung

Wilhelmus van Nassouwe är en hymn som skrevs under 1500-talet, under Nederländernas självständighetskrig mot Spanien. Texten till Wilhelmus syftar på Wilhelm av Nassau – även känd som Wilhelm I – som ledde motståndsrörelsen mot den spanska erövringen av Nederländerna.

Eftersom Wilhelmus syftar på den nederländska kampen för frihet, användes den som en inofficiell nationalsång under flera århundraden. 1932 godkände den nederländska regeringen Wilhelmus som officiell nationalsång.

Text

Texten till Wilhelmus van Nassouwe består av 15 verser, varav de flesta sällan sjungs idag. Faktum är att när nationalsången spelas vid officiella tillfällen, sjungs vanligtvis bara den första versen.

Verserna i Wilhelmus tar upp flera nederländska ideal som frihet, lojalitet och respekt för rätten. Den första versen går som följer:

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik, van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

Betydelse

Wilhelmus van Nassouwe är mer än bara en sång om självständighet och frihet. För nederländare representerar det en kultur och identitet som är unik för deras land.

I själva verket kämpade Nederländerna under flera århundraden för att bli självständiga och fria, och deras nationalsång är ett symboliskt uttryck för den kampen. Nationalsången bär också ett budskap om lojalitet, respekt och hängivenhet till landet och dess idealsaker.

Slutsats

På så sätt är Wilhelmus van Nassouwe inte bara en nationalsång utan också en symbol för det nederländska folket och dess kultur. Det är en hymn som har överlevt århundraden av krig och förtryck och har fortfarande en stark plats i nederländsk identitet idag.

Läs mer om Nederländerna