Nederländernas flagga

Nederländernas flagga är en av världens mest kända flaggor. Den består av tre horisontella band: rött, vitt och blått. Färgerna används också både i Nederländernas vapen och i dess statsvapen.

Ursprung av flaggan

Den nederländska flaggans ursprung är okänt men det finns antaganden att landets färger som kombination nämndes redan på 1500-talet. Flagga antas ha formats under 1700-talet efter ändringar. Under 1800-talet antogs den moderna versionen av flaggan.

Symbolik av flaggans färger

De tre färgerna i Nederländernas flagga representerar olika symboliska betydelser.

  • Rött representerar mod, tapperhet och offer.
  • Vitt står för fred och renhet.
  • Blått symboliserar himlen, havet och lojalitet.

Det finns också det antagandet att färgerna har inneburit de vita böljande vågor, som slår mot Nederländernas kuster, medan rött betecknar vikingar som har invaderat landet och blått betecknar de skyddande och loyalitetsfulla skyddarna.

Förändringar av flaggan

Under åren har Nederländernas flagga genomgått förändringar, dock inte särskilt många eller stora sådana. En av de mest välkomna alternativen var att använda en flagga med stjärnor i samband med fotbolls-VM som hölls i Tyskland år 2006.

Sammanfattning

Nederländernas flagga är en symbol för landet som är känd över hela världen. Den består av tre horisontella band: rött, vitt och blått som var och en har en symbolisk betydelse. Den har genomgått få förändringar sedan den moderna versionen av flaggan fastställdes under 1800-talet. Flagga är en viktig symbol för Nederländerna och används i många ceremonier och evenemang.

Läs mer om Nederländerna