Italiens nationalsång

Introduktion

Italiens nationalsång, eller “Il Canto degli Italiani”, är en av de mest kända och älskade nationalsångerna i världen. Den används vid nationella evenemang och ceremonier och representerar stoltheten och enhetligheten för det italienska folket. I denna artikel kommer vi att titta på historien, texten, och betydelsen av Italiens nationalsång.

Historien bakom Italiens nationalsång

Italiens nationalsång skrevs av Goffredo Mameli, en ung italiensk författare och patriot, under risorgimento, en period av politisk och social förändring i Italien på 1800-talet. Risorgimento innebar ett sökande efter en gemensam italiensk identitet och en strävan efter att befria landet från utländskt styre. Il Canto degli Italiani blev officiellt antagen som Italiens nationalsång 1946, efter en folkomröstning om att ändra Italiens konstitution och avskaffa monarkin till förmån för en republik. Nationalsången betonar Italiens hopp, frihet och republikanska ideal.

Texten av Italiens nationalsång

Texten till Italiens nationalsång skrevs av Goffredo Mameli, med musik komponerad av Michele Novaro. Det består av sex strofer, men bara den första strofen och refrängen används vanligtvis vid offentliga tillfällen. Här är hela texten på italienska:

Strof 1:

Fratelli d’Italia l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa. Dov’è la Vittoria? Le porga la chioma, ché schiava di Roma Iddio la creò.

Refräng:

Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; l’Italia chiamò!

Strof 2:

Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un’unica Bandiera, una speme: di fonderci insieme già l’ora suonò.

Refräng:

Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte; l’Italia chiamò!

Betydelsen av Italiens nationalsång

Texten till Italiens nationalsång är en symbol för enhetlighet och sammanhållning för det italienska folket. Texten uppmanar alla italienare att ena sig under en gemensam flagga och kämpa tillsammans för frihet och förbättringar i landet. Särskilt den första strofen betonar hoppet om att Italien kommer att bli befriat från utländskt styre och att de italienska folket kommer att återvinna sin frihet och självständighet.

Slutsats

Italiens nationalsång är en symbol för stoltheten och enhetligheten för det italienska folket. Dess text och historia är en påminnelse om risorgimento-perioden och en strävan efter en gemensam italiensk identitet. Nationalsången har en plats i hjärtat hos många italienare och används ofta vid offentliga ceremonier och evenemang.

Läs mer om Italien

    • Italiens nationalsång