Vilket land var först med kvinnlig rösträtt?

Suffragettrörelsen var en rörelse som kämpade för att kvinnor skulle ha rätt att rösta vid allmänna val. Denna rörelse föddes i slutet av 1800-talet och det fanns flera länder i världen som lyckades införa kvinnlig rösträtt innan andra.

Några tidiga länder för kvinnlig rösträtt

Ett av de tidigaste länderna som gav kvinnor rösträtt var Nya Zeeland. Detta land införde rösträtt för kvinnor redan år 1893, då landet var en brittisk koloni. Därefter följde Australien, som införde kvinnlig rösträtt i alla delar av landet år 1902.

Flera andra länder införde också kvinnlig rösträtt under de tidiga 1900-talet. Bland dessa länder märks Kanada år 1917, Storbritannien år 1918 och Tyskland år 1918. Finland blev det första landet i Europa att införa kvinnlig rösträtt, år 1906.

USA som ett föregångsland

I USA var det flera delstater som gav kvinnorna rösträtt en bit in på 1900-talet. Det första tillfället för kvinnor att rösta var 1869 i territoriet Wyoming, som i dag är en delstat. Efter att rösträtt för kvinnor blev en valfråga så följde flera delstater efter.

Efter många år av kamp för kvinnlig rösträtt, ratificerade USA: s kongress i augusti 1920 19th Amendment, vilket gav alla amerikanska kvinnor rösträtt.

Några sena adoptanter av kvinnlig rösträtt

Södra Amerika och Asien hade i allmänhet mer restriktiva rösträttslagar. Indien, som fick sin självständighet från Storbritannien år 1947, gav kvinnor rösträtt samma år som indisk självständighet.

Det var inte förrän på 1970-talet som flera länder i Mellanöstern kunde erbjuda kvinnor rösträtt, till exempel Kuwait och Bahrain år 1971 och 1973, respektive.

Sammanfattning

Nästan alla länder i världen har sedan dess gett kvinnor rösträtt. Att införa kvinnlig rösträtt kan i allmänhet ses som en progressiv lagstiftning och det var flera länder som banade vägen för detta. Nya Zeeland var det första landet som införde kvinnlig rösträtt, medan USA såg stora framsteg under suffragettrörelsen.

Genom ett kontinuerligt arbete för lika rättigheter för kvinnor utvecklade sig resultaten av kvinnorörelsen under årens lopp.

Vanliga frågor och svar

Vilka länder var först med kvinnlig rösträtt?

Nya Zeeland var det första landet som införde kvinnlig rösträtt år 1893, följt av Australien år 1902 och Finland år 1906. Andra länder som införde kvinnlig rösträtt tidigt inkluderar Kanada, Storbritannien och Tyskland.

Vilka länder var sena med att införa kvinnlig rösträtt?

Många länder i Mellanöstern och södra Amerika införde kvinnlig rösträtt sent, till exempel Kuwait och Bahrain på 1970-talet.

Vilket land införde kvinnlig rösträtt först i USA?

Det var territoriet Wyoming som införde kvinnlig rösträtt år 1869, följt av flera delstater innan 19th Amendment till USA:s konstitution antogs 1920 och gav alla amerikanska kvinnor rösträtt.

Varför var införandet av kvinnlig rösträtt progressiv lagstiftning?

Införandet av kvinnlig rösträtt anses ha varit progressiv lagstiftning eftersom det tvingade samhället att erkänna och respektera kvinnors rättigheter på en politisk nivå, vilket i sin tur öppnade upp för fler möjligheter inom samhället för kvinnor.