Vilka nya länder bildades efter första världskriget?

Efter första världskriget var det en tid med många förändringar. Gränsdragningar och politiska reformer ledde till bildandet av flera nya länder runt om i världen. Länder som tidigare varit under koloniala styren blev självständiga, samtidigt som många territoriella gränser omformades och nya nationer bildades. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på några av de mest noterbara nya länder som bildades efter första världskriget.

Tjeckoslovakien

Den första republiken Tjeckoslovakien grundades 1918 efter splittringen av kejsardömet Österrike-Ungern. Landet, som var beläget i centrala Europa, bestod av två huvudregioner: Böhmen och Mähren i väst och Slovakien i öst. Tjeckoslovakien var den enda demokratin i Central- och Östeuropa mellan första och andra världskriget, och experimenterade framgångsrikt med socialdemokratisk politik under 1920-talet. Tjeckoslovakien upphörde år 1993, då det delades upp i två nya länder: Tjeckien och Slovakien.

Jugoslavien

Jugoslavien var en union av södra slaviska nationer som upprättades efter första världskriget, bestående av Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina samt Makedonien. Under andra världskriget var Jugoslavien under tysk ockupation, och landet splittrades efter kriget. Efter första världskriget var Jugoslavien en monarki med Petar Karađorđević som kung, men efter andra världskriget blev det en socialistisk republik under ledning av Josip Broz Tito. Jugoslavien upphörde i och med dess delningar från början av 1990-talet, och dagens länder som bildades utifrån tidigare Jugoslavien är Kroatien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien samt Kosovo.

Polen

Efter att ha varit uppdelat mellan Ryssland, Preussen, och Österrike under över 100 år, återfick Polen sin självständighet efter första världskrigets slut. Polen var en av de nya länderna som hade en stark och stabil demokrati under 1920-talet, men landet var också tvunget att hantera grannländer som ville återta den polska marken, vilket ledde till flera konflikter. Under andra världskriget blev Polen ockuperat av Tyskland och unionen. Polska motståndsrörelsen slogs mot de tyska och sovjetiska ockupanterna under kriget. Idag är Polen en demokratisk republik med ett starkt ekonomiskt system och en ökande internationell position.

Turkiet

Turkiet var en av de nya länder som framträdde efter första världskriget genom fördraget i Sèvres. Det gamla osmanska riket, som varit ett av Europas största riken under senmedeltiden, delades upp och Turkiet blev en självständig nation. Republiken Turkiet grundades 1923 och ledningen togs av Mustafa Kemal Atatürk. Med historia som sträcker sig tillbaka till det bysantinska riket och det osmanska riket, har Turkiet en rik kulturarv, som man fortfarande njuter av idag.

Sammanfattning

Efter första världskriget bildades flera nya länder. En del av dessa var självständiga nationer som uppstod efter att ha varit under koloniala styren, medan andra var gamla riken som hade upplösts. Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Polen, Turkiet, etc. är några av de mest kända nya länderna som bildades efter detta krig. Dessa nya länder representerade en mängd kulturer och historier, och deras existens idag sätter stor prägel på den moderna världen.

Vanliga frågor och svar

Vilka länder bildades efter första världskriget?

Några av de mest kända länder som bildades efter första världskriget inkluderar Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Polen och Turkiet.

Varför bildades dessa länder efter första världskriget?

Efter första världskriget ledde politiska reformer och nya gränsdragningar till bildandet av flera nya länder runt om i världen. Länder som tidigare varit under koloniala styren blev självständiga, samtidigt som många territoriella gränser omformades och nya nationer bildades.

Vilka länder upphörde efter första världskriget?

Efter första världskriget upphörde flera gamla riken, inklusive det osmanska riket och Austro-Ungerska riket.

Hur påverkade bildandet av nya länder situationen i världen efter första världskriget?

Bildandet av nya länder ledde till en annan politisk och social verklighet i världen, där flera nya och självständiga nationer uppstod. Dessa länder hade också en stor betydelse i den internationella politiken under den tiden och hade inflytande på de stora händelserna som följde efter första världskriget.