Vilka länder var med i kalla kriget?

Kalla kriget, en epok som präglades av politiska motsättningar, ekonomiska strider och militära spänningar. Men vilka länder var med i kalla kriget? Låt oss utforska detta ämne tillsammans och dyka djupt ner i denna turbulenta period i världshistorien.

Två supermakter i centrum av konflikten

Först och främst måste vi nämna de två huvudaktörerna i kalla kriget: USA och Sovjetunionen. Dessa två supermakter var de ledande krafterna på motsatta sidor av konflikten, och deras inflytande sträckte sig över hela världen. Men det var inte bara dessa två länder som deltog i kalla kriget – en rad andra stater var också involverade, antingen direkt eller indirekt, på grund av deras politiska och ekonomiska allianser.

Öst och väst: länderna inblandade

Nu när vi har identifierat de två huvudaktörerna i kalla kriget, låt oss gå vidare och titta på kalla kriget vilka länder var inblandade på båda sidor av konflikten.

NATO och västblocket

I väst fanns den militära alliansen NATO (North Atlantic Treaty Organization), som grundades 1949. Denna försvarsallians bestod av följande länder:

 • USA
 • Kanada
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Luxemburg
 • Italien
 • Danmark
 • Norge
 • Island
 • Portugal
 • Grekland
 • Turkiet
 • Västtyskland (från 1955)

NATO:s huvudsyfte var att försvara sina medlemsländer mot eventuella angrepp från Sovjetunionen och dess allierade.

Warszawapakten och östblocket

På den andra sidan av järnridån fanns Warszawapakten, en militärallians som grundades 1955 som svar på Västtysklands inträde i NATO. Medlemmarna i Warszawapakten var:

 • Sovjetunionen
 • Östtyskland
 • Polen
 • Tjeckoslovakien
 • Ungern
 • Rumänien
 • Bulgarien
 • Albanien (till 1968)

Sovjetunionen dominerade östblocket, och de flesta medlemsländerna var kommunistiska stater som hade installerats eller stöttats av Sovjet efter andra världskriget.

Neutrala länder och icke-allianspolitik

Det fanns också länder som valde en neutral position under kalla kriget, vilket innebar att de inte officiellt anslöt sig till någon av supermakternas militära allianser. Bland dessa länder hittar vi:

 • Sverige
 • Schweiz
 • Österrike
 • Finland
 • Irland
 • Indien
 • Jugoslavien

Dessa länder försökte undvika att dras in i konflikten och fokuserade istället på att bibehålla sin suveränitet och oberoende. Många av dessa stater förde en aktiv icke-allianspolitik och fungerade som medlare mellan öst och väst.

Alliansfria rörelsen

En annan viktig faktor när det gäller vilka länder var inblandade i kalla kriget är Alliansfria rörelsen. Denna grupp av stater, som i huvudsak bestod av nyss självständiga utvecklingsländer, bildades för att undvika att välja sida mellan USA och Sovjetunionen. Alliansfria rörelsen fungerade som en tredje kraft i internationell politik och dess medlemmar samarbetade för att främja sina gemensamma intressen och suveränitet.

Några av de mest framträdande medlemmarna i Alliansfria rörelsen var:

 • Indien
 • Indonesien
 • Egypten
 • Ghana
 • Algeriet
 • Jugoslavien

Sammanfattning: vilka länder deltog i kalla kriget?

Kalla kriget var en global konflikt som involverade länder över hela världen. USA och Sovjetunionen var de två supermakterna som stod i centrum för konflikten, med NATO och Warszawapakten som deras respektive militära allianser. Dessutom fanns det neutrala länder och icke-alliansstater som Alliansfria rörelsen som försökte undvika att dras in i konflikten.

Vanliga frågor

Vilka var de två huvudaktörerna i kalla kriget?

USA och Sovjetunionen var de två supermakterna som stod i centrum för kalla kriget och deras motsättningar präglade hela perioden.

Vilka länder var medlemmar i NATO under kalla kriget?

Några av medlemsländerna i NATO under kalla kriget var USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Danmark, Norge, Portugal, Grekland och Turkiet.

Vilka länder var medlemmar i Warszawapakten?

Warszawapakten bestod av Sovjetunionen, Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Albanien (till 1968).

Vilka länder var neutrala under kalla kriget?

Några av de neutrala länderna under kalla kriget var Sverige, Schweiz, Österrike, Finland, Irland och Jugoslavien.

Vad var Alliansfria rörelsen?

Alliansfria rörelsen var en grupp av stater, främst bestående av nyss självständiga utvecklingsländer, som bildades för att undvika att välja sida.

Läs Relaterade Artiklar: