Vilka länder ingick i Sovjetunionen?

Sovjetunionen var en kommunistisk stat som existerade mellan åren 1922 och 1991. Det omfattade en stor del av Eurasien och var en av de mäktigaste staterna under det 20:e århundradet. Sovjetunionen var känd för sitt inflytande i internationella relationer och dess roll i det kalla kriget. Men vilka länder ingick i Sovjetunionen? I denna artikel kommer vi att beskriva vilka länder som var en del av Sovjetunionen och vilka händelser som ledde fram till dess upplösning.

Sovjetunionens ursprung

Sovjetunionen grundades år 1922 efter den ryska revolutionen 1917. Revolutionen ledde till att tsar Nikolaj II avsattes, och den provisoriska regeringen ersattes av en socialistisk regering ledd av bolsjevikpartiet. Under ledning av Vladimir Lenin utropades den första socialistiska staten i världen, och det nya Sovjetunionen föddes.

Sovjetunionen bestod ursprungligen av fyra republiker: Ryska SSR, Ukrainska SSR, Vitryska SSR och Transkaukasiska SFSR (som senare delades upp i Armeniska SSR, Azerbajdzjanska SSR och Georgiska SSR). Under 1920- och 1930-talen anslöt sig fler republiker till Sovjetunionen och antalet republiker växte till 15.

Republikerna som ingick i Sovjetunionen

Vilka länder ingick i Sovjetunionen? Sovjetunionen bestod av 15 republiker vid dess höjdpunkt. Nedan följer en lista över dessa republiker i bokstavsordning:

 • Armeniska SSR
 • Azerbajdzjanska SSR
 • Vitryska SSR
 • Estniska SSR
 • Georgiska SSR
 • Kazakiska SSR
 • Kirgiziska SSR
 • Lettiska SSR
 • Litauiska SSR
 • Moldaviska SSR
 • Ryska SSR
 • Tadzjikiska SSR
 • Turkmeniska SSR
 • Ukrainska SSR
 • Uzbekiska SSR

Republikerna var indelade i tre olika kategorier beroende på deras status. De första republikerna som anslöt sig var de fyra ursprungliga SSR:erna, vilket innebar att de hade lika status inom unionen. Senare anslöt sig republiker med lägre status, såsom autonoma republiker och autonoma oblast. De hade mindre makt än de fullständiga republikerna. De sista republikerna som anslöt sig var de autonoma regionerna, som hade ännu mindre makt än de autonoma oblasten.

Sovjetunionens upplösning

Sovjetunionen upplöstes 1991 efter att ha existerat i nästan 70 år. Upplösningen var en följd av flera faktorer, bland annat ekonomiska problem, politiska kriser och en ökad efterfrågan på demokratiska reformer. Dessutom led Sovjetunionen av en alltmer korrupt byråkrati och brist på individuella friheter, vilket ledde till en ökad missnöjdhet bland folket.

Den 8 december 1991 undertecknade ledarna för de 15 republikerna som ingick i Sovjetunionen ett avtal om dess upplösning. Sovjetunionen upplöstes formellt den 26 december 1991 och de 15 republikerna blev självständiga stater.

vilka länder var med i sovjetunionen

Vanliga Frågor

Vad betyder SSR?

SSR står för socialistisk sovjetrepublik. Det var den officiella benämningen för de republiker som ingick i Sovjetunionen.

Varför upplöstes Sovjetunionen?

Sovjetunionen upplöstes på grund av flera faktorer, inklusive ekonomiska problem, politiska kriser och en ökad efterfrågan på demokratiska reformer. Dessutom led Sovjetunionen av en alltmer korrupt byråkrati och brist på individuella friheter.

Vilka var de fyra ursprungliga SSR:erna?

De fyra ursprungliga SSR:erna var Ryska SSR, Ukrainska SSR, Vitryska SSR och Transkaukasiska SFSR (som senare delades upp i Armeniska SSR, Azerbajdzjanska SSR och Georgiska SSR).

Vilket år grundades Sovjetunionen?

Sovjetunionen grundades år 1922 efter den ryska revolutionen 1917.

Hur många republiker ingick i Sovjetunionen?

Sovjetunionen bestod av 15 republiker vid dess höjdpunkt.

Vilka länder tillhörde Sovjetunionen?

Det fanns 15 länder som tillhörde dåvarande Sovjet.

Sammanfattning

Sovjetunionen var en kommunistisk stat som existerade mellan åren 1922 och 1991. Så vilka länder tillhörde forna sovjetunionen? Det omfattade 15 republiker, inklusive de fyra ursprungliga SSR:erna. Sovjetunionen upplöstes 1991 på grund av ekonomiska problem, politiska kriser och en ökad efterfrågan på demokratiska reformer. Dessutom led Sovjetunionen av en alltmer korrupt byråkrati och brist på individuella friheter. Idag är alla de 15 republikerna självständiga stater.

Läs relaterade artiklar: