Vilka länder gränsar till Litauen?

Litauen är en europeisk stat som ligger vid Östersjöns östra kust. Det är en av de tre baltiska staterna tillsammans med Estland och Lettland. Litauen gränsar till fyra länder i norr, öster och sydost. Nedan följer en kort beskrivning av varje grannland och deras relation till Litauen.

Lettland

Lettland ligger norr om Litauen och har en gemensam historia med Litauen under medeltiden, när båda länderna ingick i samma rike. Idag är Lettland en självständig stat med en gemensam gräns på 588 km. Gränsen består huvudsakligen av floder, särskilt floden Daugava. Det är en öppen gräns och det finns ingen gränskontroll mellan de två länderna. De två länderna samarbetar också inom EU och Nato.

Vitryssland

Vitryssland ligger öster om Litauen och gränsen sträcker sig över 677 km. Gränsen mellan de två länderna har varit föremål för politiska spänningar och tvister under de senaste åren, särskilt efter 2020 års presidentval i Vitryssland. Litauen har tagit emot tusentals vitryska flyktingar sedan dess och har också uttryckt sin oro för den politiska situationen i grannlandet.

Polen

Polen ligger söder om Litauen och är den största av Litauens grannländer. De två länderna har en gemensam historia som går tillbaka till medeltiden. Idag har de två länderna en gemensam gräns på 104 km, som sträcker sig från gränsfloden Niemen till gränsstaden Sejny. De två länderna samarbetar också inom EU och Nato och har en gemensam strävan efter att stärka regionens säkerhet och stabilitet.

Ryssland

Ryssland ligger sydost om Litauen och har den längsta gränsen med Litauen på 266 km. Gränsen sträcker sig från Östersjön i norr till Kaliningrad i söder. Gränsen mellan de två länderna har också varit föremål för spänningar och tvister under de senaste åren, särskilt efter Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina 2014. Litauen har varit en stark kritiker av Rysslands aggression och en förkämpe för större europeisk enhetlighet och samarbete.

Vanliga Frågor

Vilket är Litauens största grannland?

Polen är Litauens största grannland.

Har Litauen en öppen gräns med Lettland?

Ja, gränsen mellan Litauen och Lettland är öppen och det finns ingen gränskontroll mellan de två länderna.

Vad är den längsta gränsen i Litauen?

Litauens längsta gräns är den med Ryssland på 266 km.

Vilket land är det enda baltiska landet som inte gränsar till Litauen?

Estland är det enda baltiska landet som inte gränsar till Litauen.

Vilken är den senaste tvisten mellan Litauen och Vitryssland?

Den senaste tvisten mellan Litauen och Vitryssland har varit kring den politiska situationen i Vitryssland efter presidentvalet 2020 och den efterföljande flyktingkrisen.

Att känna till vilka länder som gränsar till Litauen är viktigt inte bara för geografiska och historiska ändamål utan också för politiska och säkerhetsrelaterade frågor. De fyra grannländerna är också medlemmar i Europeiska Unionen och Nato och delar ett gemensamt ansvar för regionens stabilitet och utveckling.

Att ha en öppen och respektfull relation med Litauens grannländer är av stor betydelse för landets framtid och välfärd. Samarbete och dialog är nyckeln till att främja fred, säkerhet och välstånd i regionen och bortom.

Läs Relaterade Artiklar: