Vilka länder gränsar till Finland?

Finland är en nordeuropeisk nation som ligger mellan Ryssland och Sverige. Medan de flesta av Finlands gränser sträcker sig över havsstränder, är dess landsgräns längs med Ryssland och Sverige.

Gränsen till Ryssland

Finlands gräns till Ryssland sträcker sig över 1340 km och är en av landets längsta gränser. Gränsen löper från Bottenviken i norr till Finska vikens södra kust i söder. Det finns fem gränsövergångar mellan de två länderna, varav två är öppna för tåg och biltrafik, medan de andra tre är endast öppna för fotgängare.

Gränsen till Sverige

Finland har en 545 km gräns med Sverige. Det är den minsta landgränsen i Finland. Gränsen sträcker sig från Bottenviken till Kvarken, som är en del av Bottenhavet.

Andra närliggande länder

Förutom Ryssland och Sverige har Finland även maritima gränser med andra länder i regionen. Finland har en 586 km lång gräns med Estland över Finska viken i öster. Det är en av de viktigaste handelsrutterna för Finlands handel med Europa. Finland omges också av Norge, som ligger tillväxt till utom den tamiska Östersjön, och Danmark.

Sammanfattning

Finland gränsar till Ryssland och Sverige. Dessutom delar landet en maritim gräns med Estland och är omgivet av Norge och Danmark. Totalt sett sträcker sig Finlands landgränser över 1885 km. Finland är en av de mest isolerade länderna i Europa på grund av sin geografiska plats, och landet har länge varit känt för en rik inhemska kulturen och en hög livskvalitet.

Vanliga frågor och svar

Vilka länder gränsar till Finland?

Finland gränsar till Ryssland och Sverige. Dessutom delar landet en maritim gräns med Estland och är omgivet av Norge och Danmark.

Hur lång är Finlands landgräns?

Finlands landgränser sträcker sig över 1885 km.

Hur många gränsövergångar finns det mellan Finland och Ryssland?

Det finns fem gränsövergångar mellan de två länderna, varav två är öppna för tåg och biltrafik, medan de andra tre endast är öppna för fotgängare.

Har Finland en maritim gräns med Norge och Danmark?

Ja, Finland omges också av Norge, som ligger tillväxt till utom den tamiska Östersjön, och Danmark