Vilka länder är västvärlden?

Västvärlden är en term som används för att beskriva länder som är “västerländska” i sin kultur och politik, med särskilt fokus på länder i Europa och Nordamerika. Ordet kan också användas för att beteckna en specifik del av världen som är mestadels utvecklad och demokratisk. Men vilka länder ingår i västvärlden?

Definitionen av västvärlden

Västvärlden är ett flytande begrepp som inte har en exakt definition. En allmän åsikt är att västvärlden utgörs av länder som har starka kulturella, politiska och ekonomiska band med Europa och Nordamerika. Det finns dock ingen officiell lista över vilka länder som anses vara en del av västvärlden.

Vilka länder ingår i västvärlden?

De flesta människor anser att länder som ligger i Europa, Nordamerika och Oceanien tillhör västvärlden. Nedan följer en lista över de vanligaste länderna som anses tillhöra västvärlden:

 • USA
 • Kanada
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Italien
 • Spanien
 • Portugal
 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Schweiz
 • Österrike
 • Australien
 • Nya Zeeland

Denna lista är inte heltäckande, men den representerar de mest typiska och allmänt erkända västländerna.

Det är viktigt att notera att inte alla länder som ligger inom Europa och Nordamerika anses tillhöra västvärlden. Till exempel kan länder som Ryssland, Turkiet eller Mexiko klassificeras som tillhörande öst- respektive latinamerikansk kultur.

Vilka är de viktigaste kännetecknen för västvärlden?

Västvärlden är känd för många distinkta kännetecken som skiljer den från andra delar av världen. Bland de mest kända finns:

 • Starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter
 • Rik historia och kulturell arv
 • Avancerad teknologi och infrastruktur
 • Stor ekonomisk produktivitet och välstånd
 • Högt utbildningsnivå och väl utvecklad hälso- och sjukvård
 • Absorption av invandrare och multikulturalism
 • Dominerande roll i internationell politik och säkerhet

Även om dessa kännetecken inte är ensamt begränsade till västvärlden, är det kombinationen av dem som gör det till en unik region.

Slutsats

Västvärlden är en term som används för att beskriva en samling kulturellt och politiskt liknande länder i Europa, Nordamerika och Oceanien. Det finns ingen officiell lista över vilka länder som typiskt anses vara en del av västvärlden, men de flesta människor erkänner USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Andra kännetecken för västvärlden inkluderar utvecklad teknologi, hög ekonomisk produktivitet och kulturell arv. Medan termen kan vara flytande och kan omfatta olika länder och regioner vid olika tidpunkter, är det fortfarande en hjälpsam term som används för att diskutera liknande politiska och kulturella tendenser i en samling av länder.

Vanliga frågor och svar

Är västvärlden detsamma som västerlandet?

Ja, ordet västvärlden kan också kallas västerlandet eller det västerländska samhället.

Vilka länder ingår i västvärlden?

De vanligaste länderna som anses tillhöra västvärlden är USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Österrike, Australien och Nya Zeeland, men det finns inga officiella listor över vilka länder som ingår.

Vilka är de kännetecken som definierar västvärlden?

Västvärlden har ett starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, har en rik kulturell arv, har en avancerad teknologi och infrastruktur, har stor ekonomisk produktivitet och välstånd, har hög utbildningsnivå och väl utvecklad hälso- och sjukvård, absorberar invandrare och multikulturalism och dominerar internationell politik och säkerhet.

Är alla länder som ligger i Europa och Nordamerika en del av västvärlden?

Nej, exempelvis anses inte Ryssland, Turkiet och Mexiko tillhöra västvärlden på grund av sin kulturella och politiska inriktning.

Läs Relaterade Artiklar: