Frankrikes nationalsång

I Frankrike har nationalsången funnits sedan den franska revolutionen år 1792. Nationalsången har genomgått många förändringar sedan den först skrevs och har varit en symbol för frihet, jämlikhet och brödraskap. I denna artikel kommer vi att gå igenom nationalsångens historia, dess text och tolkningar genom åren.

Historia

Under den franska revolutionen var “La Marseillaise” en sång som sjöngs av de franska trupperna som gick till strid mot andra europeiska styrkor. Sången skrevs av Rouget de Lisle och fick sitt namn efter dess ursprung i Marseille. Nationalsången sjöngs offentligt för första gången i Paris år 1792 och fick sedan en officiell status år 1795.

Sången var en viktig symbol under Napoleon Bonapartes regering. Efter hans fall bestämde sig monarken Karl X för att byta ut sången och valde “Vive Henri IV” istället. Dock var inte detta valet populärt och efter några år fick “La Marseillaise” återigen sin status som nationalsång.

Text

Texten till nationalsången handlar om revolutionär kamp och frihet. Första versen börjar med “Allons enfants de la Patrie”, vilket betyder “kom, barn av fosterlandet”. Sången uppmanar alla fransmän att gå till strid mot de fiender som hotar nationen.

Sångtexten innehåller också många bibliska referenser, såsom “le jour de gloire est arrivé” (dagen av ära har kommit), vilket hänvisar till Jesu återkomst. Nationalsången riktar sig mot alla som hotar Frankrike och uppmuntrar franska medborgare att slåss tillsammans under nationens flagga.

Tolkningar

“La Marseillaise” har tolkats på många olika sätt genom åren. Under andra världskriget blev sången en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen. Sången har också blivit förknippad med fotboll och har spelats under många fotbollsmatcher.

Trots att nationalsången har en viktig plats i Frankrikes historia har den också varit kontroversiell genom åren. Vissa har kritiserat sångens nationalistiska budskap och dess uppmaning till våld. De senaste åren har det föreslagits att nationalsången ska ersättas med en mer inkluderande sång som bättre representerar den franska befolkningen.

Sammanfattning

“La Marseillaise” är en viktig symbol för Frankrikes historia och kultur. Sången representerar en stark patriotisk känsla och har tjänat som en länk mellan de olika generationerna av franska medborgare. Trots att sången har varit kontroversiell genom åren fortsätter den att ha en stark plats i det franska samhället idag.

Läs på mer om Frankrike: