Englands klimat

Fler och fler människor börjar inse vilken katastrofal inverkan människor har på klimatet. Englands klimat är ingen undantag, och landet har gjort ett flertal åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Men hur ser egentligen Englands klimat ut idag?

Nuläget i England

Det är ingen hemlighet att England är kallt och regnigt. Men detta varierar självklart beroende på var i landet man befinner sig. Generellt sätt har sydvästra England det mildaste klimatet, medan nordöstra England har det kallaste. Vissa delar av landet är också mer utsatta för översvämningar, exempelvis regionen runt floden Thames.

Växthuseffekten och klimatförändringar

Precis som resten av världen påverkas också England av mänskliga aktiviteter som skapar växthusgaser och därmed driver upp temperaturen och påverkar klimatet. Detta har lett till att England har högre temperaturer och mer extrema väderförhållanden än tidigare.

England och klimatet på global nivå

England är ett av de länder som har högst koldioxidutsläpp per capita, vilket innebär att de har en stor inverkan på klimatförändringarna. Dock är England också en av de främsta länderna som arbetar aktivt med att bekämpa klimatförändringar genom att investera i förnybara energikällor och begränsa utsläppen.

Åtgärder mot klimatförändringar

Ett av de största problemen med klimatförändringar är utsläpp. Englands regering har vidtagit åtgärder för att begränsa utsläppen genom att investera i förnybara energikällor. De har också infört en lag som innebär att England ska nå netto-noll utsläpp senast år 2050.

Flera städer runt om i landet har också genomfört åtgärder för att begränsa utsläpp och bli mer miljövänliga. Londons borgmästare har till exempel infört en trängselskatt för att minska bilanvändningen i staden.

Slutsats

Alla länder påverkar planeten, och England är inget undantag. Deras kallt och regniga klimat har dock gjort det enklare för dem att implementera åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. England står inför stora utmaningar men de arbetar aktivt med att ta itu med klimatförändringarna. Vi hoppas kunna se resultat av detta arbete inom en snar framtid.

Letar du efter fler artiklar som denna? Kolla in vår hemsida där vi täcker ämnen från hela världen och missa inte vår särskilda sektion om klimatförändringar.

Läs på mer om england