Vilket land dricker mest vatten?

Vilket land dricker mest vatten? Enligt en studie av Water Quality Products (WQP) och Waterless Co. Inc. är Kina det land som använder mest vatten totalt, följt av USA och Brasilien. Men när vi tittar på mest vatten per capita är det USA som toppar listan, medan Indien har den lägsta vattenkonsumtionen per person bland de tio länder som använder mest vatten.

Mest vatten per capita och mest vatten totalt

Listan över de tio länder som använder mest vatten enligt WQP och Waterless Co. Inc. ser ut som följer:

 1. Kina – 362 biljoner liter
 2. USA – 216 biljoner liter
 3. Brasilien – 95 biljoner liter
 4. Ryssland – 71 biljoner liter
 5. Mexiko – 53 biljoner liter
 6. Indien – 30 biljoner liter
 7. England – 20 biljoner liter
 8. Frankrike – 20 biljoner liter
 9. Kanada – 19 biljoner liter
 10. Australien – 12 biljoner liter

Bland dessa länder är det USA som har den högsta vattenkonsumtionen per person, medan Indien, trots sin stora befolkning på 1,1 miljarder människor, har den lägsta vattenkonsumtionen per person.

Kinas ökande befolkning och växande ekonomi

I takt med att Kinas befolkning ökar och landets ekonomi växer, ökar också efterfrågan på sötvattenresurser – särskilt när fler människor flyttar från landsbygden till städerna där tillgången till rent dricksvatten kan vara knapp.

Den kinesiska regeringen har genomfört olika bevarandeinsatser under årens lopp, men tyvärr har dessa inte varit tillräckliga för att kompensera det snabbt ökande behovet av sötvatten på grund av den snabba industrialiseringen och urbaniseringstrenden under de senaste årtiondena.

Vattenkonsumtion och miljöpåverkan

Vattenkonsumtionen har en stor inverkan på miljön och planetens resurser. Ökande befolkning, urbanisering och livskvalitet bidrar alla till ökad användning av färskvatten. Förutom människors konsumtion används färskvatten även inom industri, bevattning, boskapsskötsel och andra ändamål.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att minska vår vattenkonsumtion och arbeta mot en hållbar användning av vattenresurserna. Här är några enkla tips för att spara vatten i vardagen:

 • Installera vattensnåla toaletter och duschmunstycken
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvättar händerna
 • Använd diskmaskin och tvättmaskin endast när de är fulla
 • Samla upp regnvatten i en tunna för att använda till bevattning av trädgården
 • Ta vatten från egen brunn (se nedan)

Miljötips: ta vatten från egen brunn

För att minska beroendet av kommunalt vatten och öka vattenförsörjningens hållbarhet kan det vara värt att överväga att använda vatten från egen brunn. Genom att borra en egen brunn och installera en vattenpump kan man få tillgång till grundvatten, vilket kan vara en pålitlig och miljövänlig vattenkälla.

Att ta vatten ur egen brunn kan vara en riktigt bra idé!

Kom ihåg att det är viktigt att regelbundet testa vattnet för att säkerställa att det är rent och fritt från föroreningar. Följ guiden ovan!

Industri och jordbruk som stora vattenanvändare

Det är inte bara hushållen som bidrar till den globala vattenanvändningen. Industri och jordbruk är två av de största sektorerna när det gäller vattenanvändning. Dessa sektorer spelar en viktig roll i ekonomin, men de kan också innebära en betydande belastning på våra vattenresurser.

Industriella processer kräver ofta stora mängder vatten för kylning, rengöring och som råvara i produktionen. Jordbruket, å andra sidan, använder mycket vatten för bevattning av grödor, särskilt i torra och varma klimat där tillgången på naturligt regnvatten är begränsad. Därför är det viktigt att dessa sektorer arbetar för att minska sin vattenanvändning och implementera effektiva vattenbesparingsåtgärder.

Innovativa lösningar för att spara vatten

För att säkerställa en hållbar vattenanvändning inom industri och jordbruk finns det flera innovativa lösningar som kan hjälpa till att spara vatten:

 • Återanvändning av vatten: Genom att återanvända och behandla processvatten kan industrier minska sitt behov av färskvatten. Detta kan innebära att företagen investerar i vattenreningsanläggningar eller samarbetar med andra företag för att dela på vattenresurserna.
 • Droppbevattning: Inom jordbruket kan droppbevattning vara ett effektivt sätt att spara vatten. Detta system levererar vatten direkt till växternas rötter, vilket minskar mängden vatten som förångas eller rinner bort. Detta kan både spara vatten och öka grödornas skörd.
 • Förbättrad vattenhantering: Både inom industri och jordbruk är det viktigt att ha en effektiv vattenhantering. Detta kan innebära att man kontinuerligt övervakar och utvärderar vattenanvändningen, samt implementerar förbättringar där det behövs.

Slutsats

Så vilket land dricker mest vatten? När vi tittar på total vattenanvändning är det Kina som kommer först, men USA har den högsta vattenkonsumtionen per capita. Det är dock viktigt att komma ihåg att vattenanvändningen inte bara handlar om hur mycket vi dricker, utan också hur vi använder vatten inom industri, jordbruk och andra sektorer. Genom att arbeta för att minska vår vattenkonsumtion och implementera hållbara lösningar kan vi tillsammans bidra till en bättre och mer hållbar framtid för våra vattenresurser.